JURIDICĂ GRATUITĂ AJUTORJURIDICĂ GRATUITĂ AJUTOR

Totodată, acordarea de asistență juridică gratuită trebuie să se întemeieze pe principii, cum ar fi obiectivitatea, imparțialitatea, oportunitatea, egalitatea de acces a cetățenilor la obținerea de ajutor și de asigurarea confidențialității cu ei prestare.

Participanții la sistemul public de asistența juridică gratuită sunt autorități executive și instituțiile din subordinea acestora, organele executive ale subiecților, de stat juridică de turism, avocații și notarii

În conformitate cu legea autorități executive regiuni are dreptul de a decide — de a fonda un stat juridice de turism sau de a atrage pentru acordarea asistenței juridice gratuite de avocați.

Au menirea de a determina mărimea și modul de remunerare a avocaților și compensarea cheltuielilor pentru acordarea asistenței juridice gratuite