JURIDICE SERVICIISERVICII JURIDICE

Lipsa în prezent, nici practica judiciară pe această temă indică, cel mai probabil, nu este vorba de faptul că această problemă este urgentă, și că pentru a o rezolva până când nu a fost găsit adecvate mecanisme juridice.

Conceptul de servicii juridice

În documentele oficiale și în activitatea practică a conceptului de»servicii juridice»și»servicii juridice»sunt considerate echivalente.

Cu toate acestea, în literatura de specialitate s-a exprimat cu privire la faptul că, sub juridice servicii ar trebui să se înțeleagă obligațiile care decurg din contractele de mandat, comision, de administrare fiduciară a patrimoniului și comerciale concesionarea (franciza), caracteristică a, care este de a participa intermediar reprezentant, agent, comisionar, administratorului fiduciar și t.p, în vigoare sau de altcineva în numele sau în nume propriu, dar în străini interesul.

Reieșind din aceasta, prestarea serviciilor profesionale de avocați ar trebui să fie numit de către persoanele juridice și legale, și, aparent, doar o astfel de opinie a aderat la Curtea Supremă de justiție, atunci când a dat explicații cu privire la anumite caracteristici de prestare a serviciilor, având natura juridică