PENALEDOSARE PENALE

Cauză penală se examinează și se soluționează de către curtea de materiale de cercetare penală și de anchetă preliminară.

Pre-producția începe cu faza intentării dosarului penal.

Conform articolului, motiv pentru intentarea cauzei penale sunt:

declarație cu privire la infracțiune;

autodenunțarea;

un mesaj despre săvîrșirea sau pregătirea unei infracțiuni, obținut din alte surse.

ordonanța procurorului cu privire la remiterea materialelor organului de anchetă preliminară pentru a rezolva problema cu privire la urmărirea penală.

Temei pentru intentarea dosarului penal este existența a suficiente date care indică semne de infracțiuni.

În conformitate cu CPP, învinuitul și apărătorul acestuia au dreptul de a lua cunoștință cu materialele cauzei penale.

Codul de legislația procesuală nu conține norme care să permită persoanei în privința căreia a încetat procesul penal, să ia cunoștință de materialele dosarului.

Termenele de păstrare pentru cauze penale se calculează din momentul stingerii antecedentelor penale sau intrarea în vigoare a sentinței de achitare, precum și a hotărîrii (deciziei) cu privire la clasarea cazului