REPREZENTAREA ÎN INSTANȚA DE JUDECATĂREPREZENTAREA ÎN INSTANȚA DE JUDECATĂ

Împuternicirile reprezentantului trebuie să fie formulate într-o procură, eliberată și executate în conformitate cu legea.

Cetățenii au dreptul să își desfășoare activitatea în instanță, personal sau prin reprezentanți

Participarea personală în proces de cetățean nu îl privează de dreptul de a avea în acest caz un reprezentant.

Afacerile organizațiilor duc în instanță de organele lor, care acționează în limitele împuternicirilor atribuite prin lege, alte acte normative sau documentele de constituire, fie reprezentanți

Atribuțiile organelor de conducere cauzei organizații susținute de documentele care atestă statutul de reprezentanți ai acestora și, după caz, prin actele de constituire.Numele lichidata organizației în instanța de judecată se pronunță reprezentant autorizat al comisiei de lichidare.

Reprezentanți în judecată poate fi capabil persoanele care au executat corect atribuțiile de gestiune, cu excepția următoarelor persoane (cu excepția cazurilor participării lor la proces în calitate de reprezentanți ai organelor respective sau reprezentanții legali):

judecătorul;

particular;

procurorul.

Conform legislației de procedură instanța de judecată desemnează un avocat în calitate de reprezentant în cazul absenței reprezentantului de la pârât, cu domiciliul necunoscut, precum și în alte cazuri prevăzute de lege