SERVICIILE UNUI AVOCAT ÎN CAUZELE PENALESERVICIILE AVOCATULUI ÎN CAUZELE PENALE

O astfel de întrebare este unul dintre primii care se ridică față de om, cu urmărirea penală.

Nici un preț fix la serviciile unui avocat nu există.

În fiecare caz, costul de servicii de avocat determină, de sine stătător și depind de mai mulți factori: complexitatea cauzei, numărul de volume în fapt, etapa a procedurii, calitatea procesuală a persoanei care face pentru ajutor, nivelul profesional al avocatului și experiența sa.

În afară de factori, care sunt enumerate mai sus, mereu ne pornim din patrimoniale oportunitati de client. Cu greu costul serviciilor de avocat va fi mare pentru o persoană care nu are o sursă permanentă de venituri și așamai departe

Costul final al serviciilor noastre este determinată după o discuție cu Tine.

Onorariul de avocat.

Stabilirea modului de plată a serviciilor avocatului în cauzele penale în cazul Dumneavoastră va fi determinată în mod individual, reieșind din interesele Dumneavoastră:

plata avocatului pentru fiecare etapă a procesului;

taxa de un avocat pentru fiecare ședință de judecată, reieșind din numărul lor;

plata lunară;

mixt de ordine de plată