SERVICIILE UNUI AVOCAT PREȚURILEPREȚURILE LA SERVICIILE UNUI AVOCAT

Sub o zi, un avocat de muncă se înțelege timpul în decurs de zile calendaristice, atunci când avocatul îndeplinește o sarcină concretă mandantului, indiferent de durata efectivă a muncii sale.

Cu acordarea de către avocat a asistenței juridice în weekend și de sărbătorile legale, precum și asistență juridică în legătură cu ieșirea avocatului în altă localitate, plata muncii se face cel puțin în mărime dublă.

La acordarea asistenței juridice legate de ieșirea avocatului în altă localitate, plata mijloacelor de transport și a cheltuielilor de deplasare, în acest caz, se stabilește prin acordul părților, dar nu poate fi mai mic de valoarea cheltuielilor efective de avocat