SITE-UL DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ GRATUITĂSITE-UL DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ GRATUITĂ

defavorizate (cabină de venituri sub nivelul minimului de existență, stabilit în regiune);

invalizilor de gradul I și II;

persoanele în vârstă și a persoanelor cu dizabilități care trăiesc în instituții de servicii sociale;

pentru copiii invalizi, copii orfani, copii rămași fără ocrotire părintească, precum și a reprezentanților lor, dacă acestea sunt de cotitură pentru acordarea asistenței juridice gratuite în problemele ce țin de asigurarea și apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acestor copii;

persoanelor care doresc să ia în plasament în familia copilului rămas fără ocrotire părintească, dacă acestea sunt de cotitură pentru acordarea de asistență juridică gratuită pe probleme legate de dispozitivul de copil la educația în familie;

adoptatorilor, dacă acestea sunt de cotitură pentru acordarea asistenței juridice gratuite în problemele ce țin de asigurarea și apărarea drepturilor și intereselor legitime ale copiilor adoptați;

minor, conținute în instituțiile sistemului de prevenire neglijare și delicvența juvenilă, execută pedeapsa în locuri de privațiune de libertate, precum și a reprezentanților lor, dacă acestea sunt de cotitură pentru acordarea asistenței juridice gratuite în problemele ce țin de asigurarea și apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acestor minori;

cetățenii care suferă de tulburări psihice, la prestarea le ajutor psihiatric, cetățenilor, recunoscute de judecată incapabile, precum și a reprezentanților lor legali, dacă acestea sunt de cotitură pentru acordarea asistenței juridice gratuite în problemele ce țin de asigurarea și apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acestor persoane;

cetățenii care au primit, în urma unei situații de urgență dăuna sănătății, încăperii, nul, total sau parțial, de alte bunuri, nul documente; soților, părinților, copiilor care au decedat în urma unei situații de urgență și persoanele care erau întreținute de aceștia;

cetățenilor, care sînt reprezentanți ai minorităților indigene popoare, care locuiesc în zonele tradiționale de reședință și tradiționale de activitate economică indigene mici popoare Krasnoiarsk, asigurând tradiționale de viață, camerista și meserii;

membrii familiilor militarilor, colaboratorilor organelor afacerilor interne, colaboratorilor serviciului de executare a pedepsei, a personalului trupelor de garda națională, victimelor (morți) în timpul îndeplinirii obligațiilor serviciului militar (atribuțiilor)