AVOCAT PRIN MOȘTENIRE

AVOCAT PRIN MOȘTENIRE Întrebări privind cauzele ereditare acoperă o întreagă secțiune a codului civil, astfel încât ereditare judiciare sunt considerate unele dintre cele mai dificile în practica avocaților prin moștenire La examinarea de către instanțele judecătorești certuri de familie se soluționează problemele de recunoaștere a testamentului nul, recunoașterea dreptului de proprietate prin moștenire, repunerea în termenul de acceptare a succesiunii secțiunea a bunurilor succesorale între moștenitori, constatarea faptului de acceptare a succesiunii, și toate aceste întrebări moștenire sunt însoțite de un avocat și vor fi soluționate în instanța de judecată. Un avocat de la moștenire poate însoți procesul de moștenire