Beneficiarii de clientii persoane juridice

În, guvernul SUA a adoptat o nouă reglementare cu privire la dreptul de proprietate benefice de clientii persoane juridice. Mergând mai departe, acesta va fi obligatoriu pentru toate instituțiile financiare pentru a se conforma cu prezentul regulament, prin identificarea beneficiarului real(s) și o persoană care exercită controlul asupra unei entități juridice client de deschidere sau de a menține un cont. În conformitate cu acest nou regulament, Kearny Banca va colecta informații privind beneficiarul real de la clientii persoane juridice începând cu. Acest lucru înseamnă că în orice moment este deschis un cont sau menținute pentru o entitate juridică, vom solicita